מדיניות הפרטיות - elyashivlaw.co.il | משרד עורך דין אור אלישיב

מדיניות פרטיות

תאריך פרסום: 26/09/2023

כללי:

ברוכים הבאים לאתר משרד עורך דין אור אלישיב (להלן: "האתר"). האתר מופעל על ידי עורך דין אור אלישיב (להלן: "הנהלת האתר", "אנו" וכיו"ב).

מטרתו של מסמך מדיניות פרטיות זה (להלן: "מדיניות הפרטיות") הוא להסדיר את מדיניות הפרטיות של האתר כלפיך, גולש באתר (להלן: "אתה", "המשתמש", "לך", "שלך", וכיו"ב). בבקשה קרא בעיון את מדיניות הפרטיות לפני ביצוע שימוש באתר, מכיוון שהכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה על ידך למדיניות הפרטיות אלו.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים, וכל שינוי או עדכון יהא תקף באופן מיידי עם עם פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנים באתר. מדיניות הפרטיות אשר יחולו על משתמש יהיו מדיניות הפרטיות אשר היו מפורסמים באתר בעת המאוחר מבין (1) ביקורו האחרון של המשתמש באתר או (2) בעת התקשרותו האחרונה עם הנהלת האתר בקשר למוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות באופן תדיר כדי להתעדכן בשינויים. במקרה שבו ביצעת שימוש באתר לאחר פרסום השינויים, הרי שתהא כפוף ומחוייב למדיניות הפרטיות יחד עם השינויים שבוצעו בהם.

פרטיות מבקרים באתר

כמו רוב מפעילי האתרים, הנהלת האתר אוספת מידע שאינו מזהה באופן אישי מהסוג שדפדפני האינטרנט והשרתים מעמידים בדרך כלל לרשותו. זה כולל, בין היתר, סוג דפדפן, העדפת שפה, אתר מפנה ותאריך ושעה של כל בקשת מבקר באתר. מטרתה של הנהלת האתר באיסוף מידע שאינו מזהה אישית היא להבין טוב יותר כיצד מבקרים משתמשים באתר. מעת לעת, הנהלת האתר עשויה לשחרר מידע שאינו מזהה באופן מצטבר. דוגמאות לכך כוללות פרסום של דוח על מגמות השימוש באתר או חשיפת סטטיסטיקה.

הנהלת האתר אוספת גם מידע בעל זיהוי אישי, כמו כתובות פרוטוקול אינטרנט ("IP"). הנהלת האתר אינה משתמשת במידע כזה כדי לזהות את מבקריה. הנהלת האתר גם לא חושפת מידע שמזהה באופן אישי, למעט באותן נסיבות בהן היא משתמשת וחושפת מידע מזהה אישי, כמתואר להלן.

המידע שלך

הנהלת האתר משתמשת באמצעי אבטחה טכנולוגיים על מנת לאבטח את המידע שלך. עם זאת אתה מודע לכך שהאתר ומאגרי המידע שלו אינם חסינים מפני התקפות סייבר ומפני גניבת ו/או דליפת מידע, ואתה משחרר בזה אתר הנהלת האתר מכל אחריות בגין אירועים כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הנהלת האתר באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להיגרם בגינם באופן ישיר או עקיף.

המידע שלך ישמר אצל הנהלת האתר ולא יועבר לגורמים שלישיים וזאת מלבד מקרים ספציפיים המצויינים תחת מדיניות הפרטיות.

אתה מסכים לכך שהמידע שלך ישמש לצרכים שיווקיים של האתר, לרבות שליחת אימיילים פרסומיים, הצעות, פרסום של גורמים שלישיים וכיו"ב.

בשום מקרה האתר לא יעביר פרטים מזהים שלך, אלא על פי אישורך או כפי הנדרש על פי חוק.

בהרשמתך לאתר/ברכישתך באתר אתה מצהיר כי הפרטים שמילאת הם פרטיך האישיים והם פרטים מלאים ומדוייקים. חל איסור מוחלט על התחזות ו/או הרשמה בשם אדם אחר.

איסוף מידע אישי

מבקרים מסוימים באתר בוחרים לקיים אינטראקציה עם האתר בדרכים המחייבות את הנהלת האתר לאסוף מידע אישי. כמות המידע וסוג המידע שאוספים על ידי הנהלת האתר תלוי באופי האינטראקציה. בכל אחד מהמקרים, הנהלת האתר אוספת מידע כזה רק כנדרש או מתאים למימוש מטרת האינטראקציה של המבקר עם האתר. מכיוון שמבקר מספק מידע אישי מרצונו, מבקר רשאי תמיד לסרב למסור מידע אישי. על המבקר לדעת כי יתכן שאזורים או פונקציות מסויימות באתר לא יעבדו, או לא יעבדו כראוי, ללא מידע אישי.

שימוש והגנה על מידע אישי

חברת הנהלת האתר חושפת מידע מזהה ואישי באופן פוטנציאלי רק לעובדיה, קבלניה וארגונים קשורים שלה (א) שצריכים לדעת את המידע על מנת לעבד אותו מטעמה של הנהלת האתר או לספק שירותים זמינים באתר, ו/או (ב) שהסכימו שלא לחשוף אותו לאחרים, למעט במידת הצורך כדי לעבד את המידע ו/או לספק שירות מטעם הנהלת האתר. חלק מאותם עובדים, קבלנים וארגונים קשורים עשויים להיות ממוקמים מחוץ למדינת מולדתך; על ידי שימוש באתר, אתה מסכים להעברת מידע כזה אליהם.

הנהלת האתר אינה משכירה או מוכרת את המידע האישי שלך או מידע שיכול לזהות אותך אישית. מלבד עובדיה, הקבלנים והארגונים המסונפים אליה, כמתואר לעיל, הנהלת האתר חושפת מידע בעל פוטנציאל זיהוי אישי ומידע אישי רק כאשר נדרש לעשות זאת על פי החוק, או כאשר הנהלת האתר מאמינה בתום לב כי גילוי המידע הינו הכרחי באופן סביר בכדי להגן על רכוש או זכויות אחרות של הנהלת האתר, צדדים שלישיים, או של הציבור הרחב.

נשמור את המידע האישי שלך לפי הצורך כדי לספק לך את המוצרים והשירותים שביקשת. אנו נשמור ונשתמש במידע האישי שלך במידת הצורך כדי לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות, לפתור מחלוקות ולאכוף את זכויותינו וחובותינו החוקיות. תקופת שמירה זו עשויה להתארך מעבר לנקודה בה סיימת לעמוד בקשר איתנו כאשר להנהלת האתר יש בסיס לגיטימי או חובה חוקית לעשות זאת. בנוסף, תוכל לבקש מהנהלת האתר למחוק את המידע האישי שלך כמתואר במדיניות הפרטיות אלו.

הודעות מאיתנו ותקשורת נוספת

בביקורך באתר, אתה מסכים שהנהלת האתר עשויה לשלוח לך מדי פעם הודעות, בין אם בדואר ו/או בדואר אלקטרוני, כדי לספר לך על תכונות חדשות, לבקש ממך משוב, לספק לך מידע שיווקי, או ליידע אותך בדרך אחרת על האתר ושירותיו. יש לך את הזכות לבטל את קבלת תקשורת מסוג זה וצריך רק להודיע ​​לנו על בקשתך שלא לקבל עוד תקשורת כזו. ביחס לבקשות אחרות שתשלחו אלינו (למשל באמצעות דוא"ל תמיכה או באמצעות אחד ממנגנוני המשוב שלנו), אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם את בקשתך כדי לעזור לנו לענות לבקשתך או לעזור לנו לתמוך במשתמשים אחרים. הנהלת האתר עושה מאמצים סבירים ומחושבים על מנת להגן מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, גניבה, שינוי או הרס של מידע אישי ומידע בעל יכולת זיהוי אישי.

 

עוגיות )או “Cookies”)

קובץ Cookie וטכנולוגיה/יות דומה/ות (ביחד, "עוגיות") היא מחרוזת מידע שמאחסן אתר במחשב של מבקר, ושדפדפן המבקר מספק לאתר בכל פעם שהמבקר חוזר. האתר משתמש בעוגיות כדי לעזור להנהלת האתר לזהות ולעקוב אחר מבקרים, השימוש בהם באתר והעדפות הגישה לאתר שלהם. קבצי ה-Cookie של הנהלת האתר מופעלים במהלך ההפעלה הנוכחית שלך וגם קבועים (נשארים איתך מעבר להפעלה הנוכחית). המשתמשים באתר עשויים לחוות גם עוגיות של האתר וגם קבצי צד שלישי. מבקרים באתר שאינם מעוניינים להרשות עוגיות במחשב שלהם רשאים לבטל את הסכמתם על ידי הגדרת דפדפני האינטרנט שלהם לסרב לעוגיות לפני השימוש באתר או, במקרה של קובצי עוגיות של צד שלישי, על ידי ביטול הסכמה ישירות עם אתרי הצד השלישי, על ידי ביקור באתרים אלו וביצוע השינויים המתאימים בהגדרת העדפת המשתמש. למען הבהירות, רוב הטכנולוגיות דמויות העוגיות מסתמכות על כך שהעוגיות יתפקדו כראוי, ולכן במקרים רבים חסימת קבצי עוגיות באמצעות הגדרת העדפת משתמשים של צד שלישי תפגע בתפקודו. עליך לדעת כי על ידי ביטול קבלת עוגיות ייתכן שתכונות מסוימות באתר לא יתפקדו כראוי. לקבלת הוראות לביטול העוגיות, לחץ על אפשרות העזרה בדפדפן האינטרנט שלך. שים לב כי על פי עמידה במדיניות ההסכמה המפורשת של הנהלת האתר, המשתמשים העניקו את הסכמתם המפורשת לשימוש בכל קובצי העוגיות, כולל אך לא רק, עוגיות הפעלה נוכחית, עוגיות קבועות ועוגיות של צד שלישי. על ידי ביקור באתר זה וגלילה, אתה מסכים למדיניות העוגיות שלנו ושאנחנו עשויים להשתמש בעוגיות ליצירת חוויית המשתמש הטובה ביותר.

 

מידע אודות עוגיות ומקור ההגעה

עוגיות חוויית משתמש: עוגיות אלה מיועדות לשימוש בכל רחבי האתר שלנו ומספקות לך את חווית המשתמש הטובה ביותר.

עוגיות ניתוח נתונים: עוגיות אלה אוספות נתונים המשמשים לניתוח אופן השימוש באתרים שלנו או עד כמה הקמפיינים השיווקיים שלנו יעילים.

עוגיות פרסום: עוגיות אלו מאפשרות לנו להציג מודעות פרסום רלוונטיות על סמך תחומי העניין שלך.

 

הגדרת פרטיות בדפדפן – אל תעקוב אחר בקשות ואותות

"אל תעקוב אחר בקשות ואותות" או נוסחים דומים, הן הגדרות בדפדפני אינטרנט מסוימים המתריעים בפני אתרים כי המשתמש אינו מעוניין במעקב. האפשרות אם לכבד או שלא לכבד הגדרות אלו הינה אופציונלית עבור האתרים, ואתרים רבים אינם מכבדים הגדרות אלו אלה. יחד עם אתרים רבים אחרים, האתר אינו מכבד את הגדרות "אל תעקוב אחר בקשות או אותות". יחד עם זאת, כפי שהוסבר לעיל, אם תבחר שלא לקבל עוגיות, אנו נכבד את בקשתך.

 

פרטיות אצל אתרי צד שלישי

האתר מכיל קישורים לאתרים, אפליקציות, שירותים ומוצרים אחרים (ביחד, "אתרים אחרים"). הנהלת האתר והאתר אינם שולטים, בודקים או תומכים באתרים אחרים אלה. הנהלת האתר והאתר אינם בודקים, מאשרים או בהכרח מסכימים עם מדיניות הפרטיות של אתרים אחרים אלה. לפני שתשתף מידע אישי עם אתרים אחרים אלה, עליך לעיין במדיניות הפרטיות שלהם, בפרקטיקות ובמידע אחר הקיים אודות אופן הטיפול שלהם במידע האישי שלך.

 

סמכות שיפוט:

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הנהלת האתר לבינך, הצדדים יעשו כל מאמץ על מנת להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם בדרכי נועם ומבלי לערב ערכאות משפטיות. אם על אף השקעת מאמצים אלו ע"י הצדדים לא יעלה בידם כדי להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם, יפנו הצדדים לבורר אשר יהיה בעל ניסיון בתחום הסחר האינטרנטי ואשר ימונה בהסכמה הדדית ביניהם. אם לא יגיע הצדדים לידי הסכמה ביניהם ימונה בורר כאמור ע"י לשכת עורכי הדין. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר ינמק את פסק דינו ולא תנתן עליו רשות ערעור. פסקה זו תשב כהסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין על פי חוק הבוררות, תשכ"ח-1968. בכל מקרה שמכל סיבה שהיא יהיו מנועים הצדדים מלנהל את הסכסוך באמצעות בורר כאמור, יהיה בית המשפט בתל אביב-יפו, בית המשפט המוסמך הבלעדי לדון בסכסוך.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

 

המחאה

המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר ו/או לסחור בהם בכל דרך. הנהלת האתר רשאית להמחות הסכם זה לאחר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך.

 

פרשנות:

מדיניות הפרטיות מאגדים בתוכם את מכלול ההסכמות בין הצדדים. לא יהא תוקף לכל הסכמה אחרת בין הצדדים בין שנערכה בכתב ובין שבעל פה, אלא אם הוצגה למשתמש טרם הרכישה כחלק מתנאי הרכישה, או שנאמר בה במפורש ובכתב שהיא תקפה על אף הוראות מדיניות הפרטיות.

הכותרות הניתנות לסעיפים נוספו לשם הנוחות בלבד ואין להקיש מהן על פרשנות מדיניות הפרטיות. בכל מקום תחת מדיניות הפרטיות בהם נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה ולהיפך. בכל מקום תחת מדיניות הפרטיות בהם נעשה שימוש בלשון יחיד או בלשון רבים, וטבעם של הדברים הם כי השימוש יהא מתאים גם ללשון שלא נעשה בה שימוש (יחיד או רבים) תהא הכוונה גם ללשון שלא נעשה בה שימוש.

ויתורה של הנהלת האתר על אכיפת אילו מסעיפי מדיניות הפרטיות, ו/או פשרה שהגיע אליה עם משתמש ו/או שיהוי בהעלאת טענה, לא תתפרש כויתור על אילו מזכויותיה לסעדים העולים מהפרה של המשתמש את הוראות מדיניות הפרטיות.

בשימושך באתר אתה מסכים באופן בלתי חוזר למדיניות הפרטיות במלואם וללא תנאי או סייג.

 

 

 

דילוג לתוכן