סימני מסחר: מדוע מומלץ לרשום סימן מסחר? - elyashivlaw.co.il | משרד עורך דין אור אלישיב

סימני מסחר: מדוע מומלץ לרשום סימן מסחר?

מהו סימן מסחר?

לפי פקודת סימני המסחר סימן מסחר הוא "סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם". כלומר, סימן מסחר הוא כל סמל הנועד לקשר בעיני הצרכן בין הטובין לבין היצרן שלהם על מנת שיוכל להבחין אותו מטובין אחרים בשוק.

אם נפשט, במרבית המקרים סימן מסחר הוא השם או הלוגו של העסק שלכם. כמובן שניתן לקשר את סימן המסר לסחורות ושירותים שונים ולאו דווקא לעסק עצמו. כך למשל, בעסק אחד יכולים להיות כמה סימני מסחר בהתאם לסוג הסחורה שנמכרת בו.

בעולם העסקי כיום סימן מסחר קיבל משמעות הרבה יותר רחבה. סימן המסחר הוא לא רק אמצעי ליצירת הבחנה בין סחורות ויצרנים שונים. סימן מסחר הוא תכלית – יש לו ערך שיווקי רב ביצירת מותג עבור עסקים כך שצרכנים מוכנים להשקיע בהם הרבה יותר כסף, וככזה הוא מהווה נכס קנייני רב ערך. ולראיה, ההבדל בין חולצת טריקו פשוטה שנושאת את סמל התנין של לקוסט לבין חולצת טריקו חלקה, יכול להיות הבדל של כמה מאות שקלים.

רישום סימן מסחר – הדרך האפקטיבית ביותר להגנה על המוניטין של העסק

כל בעל עסק יודע שבניית מוניטין לעסק דורשת השקעת משאבים מרובה. בעולם המודרני מוניטין מתבטא בראש ובראשונה בבניית מותג בעל ערך אשר נבדל מהמתחרים. ההבדל בין השקעה מוצלחת לבין השקעה שיורדת לטמיון טמון ביכולת שלך להגן על ייחודיותו של המותג שבנית.

ללא הגנה משפטית חזקה ניתן לעשות שימוש במוניטין שבניתם בנקל. למרות שהחוק מקנה הגנה על מוניטין של עסק, מוניטין יש להוכיח בבית המשפט – מה שגורר עימו עלויות כספיות רבות ואיבוד זמן יקר. סימן מסחר רשום לעומת זאת, יכול להקנות עבורכם את אותה הגנה משפטית במינימום עלות וללא כל צורך בהוכחת מוניטין. הגנה אשר תרתיע מתחרים ותחסום את דרכם מפני שימוש במוניטין שצברתם והמותג שבניתם לאורך השנים.

הרישום מקנה לבעל הסימן זכות קניינית לכל דבר המקנה בלעדיות בסימן המסחר. כוחה של זכות זו הוא בחובה שהיא יוצרת לצדדים שלישיים – מרגע רישום סימן המסחר, הדין אוסר על צדדים שלישיים לעשות כל שימוש בסימן המסחר שלכם ללא רשותכם. הפרת סימן מסחר טומנת בחובה פגיעה כלכלית עצומה עבור בעליו ולכן המפר עלול לשאת באחריות משפטית על ההפרה הכוללת תשלום פיצויים שיכולים להגיע לסכומים גבוהים מאוד.

ההבדל בין סימן מסחר מוכר היטב לסימן מסחר רשום

סימן מסחר מוכר היטב הוא סימן מסחר אשר מוגדר ככזה בשל היותו מוכר בחוגי הציבור הרלוונטיים כתוצאה ממאמצי שיווק מרובים. היתרון בסימן מסחר מוכר היטב הוא שאף אם סימן המסחר לא נרשם, עשויה להיות לבעליו הגנה קניינית עליו. למרות זאת, לסימן מסחר רשום, בין הוא מוכר היטב ובין אם לאו, יש יתרונות רבים הרבה יותר מבחינה משפטית ועסקית כאחד.

מדוע כדאי לרשום סימן מסחר ולא להסתפק בסימן מסחר מוכר היטב?

1. סימן מסחר רשום מגן עליכם יותר טוב במקרים של הפרה

הפרת סימן המסחר שלכם עשויה להתרחש בשני מצבים. המצב הראשון הוא כאשר צדדים שלישיים משתמשים בסימן זהה או דומה לסימן המסחר שלכם לטובת פרסום הטובין שלגביהם מוכר הסימן שלכם. למשל, אם סימן המסחר שלכם מוכר בשוק הביגוד, שימוש בסימן זהה או דומה לו ללא רשותכם על גבי בגד תיחשב כהפרה.

המצב השני הוא שימוש בסימן זהה או דומה לסימן המסחר שלכם לטובת פרסום טובין מאותו הגדר. החוק לא מגדיר מהם טובין מאותו הגדר אך בפסיקה ובספרות הם תוארו כטובין שקיים חשש לגביהם שקונה שיראה את סימן המסחר עליהם עלול לבלבל בינם לבין טובין של מקור אחר. אם נחזור לדוגמת שוק הביגוד, אז שימוש בסימן המסחר שלכם על גבי נעליים עשוי להיות הפרה מסוג זה. אם כי השאלה משתנה ממקרה למקרה ותלויה בהכרעת בית המשפט.

לעניין זה חשיבות רישום סימן המסחר היא עצומה, שכן קיים הבדל בין תוצאותיה של הפרת סימן מסחר רשום לבין הפרת סימן מסחר מוכר היטב שלא נרשם. ככל שמדובר בהפרה של סימן מסחר רשום, בין אם מוכר היטב ובין אם לאו, הנכם זכאים לפנות לבית המשפט ולדרוש מהמפר גם פיצויים וגם צו מניעה. לעומת זאת, אם הייתה הפרה של סימן מוכר היטב שלא נרשם הסעד היחיד שניתן לקבל הוא צו מניעה בלבד.

2. סימן מסחר מוכר היטב יש להוכיח בבית המשפט

מדובר בהליך יקר מאוד ובעל סיכון רב שלבסוף יתברר שאינכם זכאים להגנה. עליכם יהיה להוכיח כי הסימן מוכר היטב בחוג הלקוחות הרלוונטי וכי אותם לקוחות מזהים את סימן המסחר שלכם לפני סימן המסחר המתחרה.

בין היתר, כדי לעמוד בנטל ההוכחה נהוג להביא הוכחות על שיווק ופרסום בקרב חוג הלקוחות הרלוונטי הכולל מידע על מועדי הפרסום, וכן לערוך סקרי דעת קהל בקרב השוק הרלוונטי, מה שמעיד על מורכבות ההליך, הזמן והכסף שהוא גוזל. כך, כשאין סימן מסחר רשום הנכם נמצאים בעמדת נחיתות מובנית עם נטל הוכחה רב יותר, בין אם אתם התובעים ובין אם אתם הנתבעים.

3. לרוב תמיד תהיה עדיפות לסימן מסחר רשום

הליכים משפטיים העוסקים בסימני מסחר הם הליכים מורכבים מטבעם שבהם כל ראיה חזקה מספיק יכולה להטות את הכף לטובת הצד השני. סימן מסחר רשום היא לא רק ראיה חזקה מאוד, אלא הראיה הזולה ביותר שתוכלו להביא שיש בה כדי להעיד על בעלותכם בסימן. מבחינה ראייתית סימן  מסחר רשום יטה לגבור על סימן מסחר מוכר היטב אותו קשה להוכיח בבית המשפט, כך שאם מישהו משתמש בסימן מסחר דומה לשלכם ולא ביצע רישום, בעוד אתם ביצעתם רישום, ידו על התחתונה.

4. לסימן מסחר רשום כוח הרתעה רב יותר

הדין מקנה לכם הגנה קניינית מוצקה על סימן מסחר רשום. כך, במקרה של הפרה על ידי צד שלישי "יש עם מה לעבוד" וניתן יחסית בקלות לשלוח מכתב התראה על הפרת סימן מסחר רשום ולפתוח בהליכים משפטיים ביתר ביטחון.

5. ההגנה הקניינית על סימן מסחר מוכר היטב היא מוגבלת

בעוד שלבעל סימן מסחר מוכר היטב שלא נרשם יש הגנה רק לגבי סוג הטובין שלגביהם הוא נרשם או טובין מאותו הגדר (בדומה לסימן מסחר רגיל שנרשם), לסימן מסחר רשום שהוא גם מוכר היטב יש הגנה נוספת מעבר להגנה הקיימת. כלומר, הפרת סימן מסחר כאמור תקפה גם לטובין שהם לא מאותו הגדר, בכפוף לשני תנאים:

  1. עלול להיווצר קשר תודעתי אצל הצרכן בין הטובין שלא מאותו הגדר לבין בעל הסימן
  2. בעל הסימן עלול להיפגע כתוצאה מהשימוש בסימן שלו על ידי המפר

דוגמה להפרה מסוג זה ניתן לראות בע"א 6181/96 קרדי נ' Bacardi. שם התקבלה הטענה כי שימוש בסימן דומה לסימן המסחר Bacardi אשר מוכר בתחום המשקאות החריפים מהווה הפרה, וזאת למרות שהשימוש שנעשה בסימן הדומה היה בתחום הביגוד. הנימוק לכך הוא שסימנים מוכרים היטב צוברים מוניטין והכרה החורגים מעבר למוצרים בהם עוסק בעל סימן המסחר ולכן הם ראויים להגנה רחבה יותר. 

לאור האמור, אם בידכם סימן מסחר מוכר היטב, כל עוד לא רשמתם אותו לא ניתן לממש את מלוא הפוטנציאל שלו. גם אם זה לא פוגע כרגע בבעל העסק, זה מציב בפניו תקרת זכוכית שמונעת ממנו לפרוץ עם המותג לשווקים חדשים בעתיד. כך לסימן מסחר מוכר היטב שנרשם יש יתרון כפול – הוא מקבל הגנה רחבה יותר שמקנה לבעל הסימן בלעדיות בו גם בשווקים שהם לאו דווקא אלו שבהם המוצר מוכר.

לא בכדי רוב המותגים המצליחם ביותר בעולם פרצו גם לשווקים השונים בתכלית מהשוק המקורי בו הם התחילו. אם נסתכל על קוקה-קולה, נכון להיום מרבית ההכנסות של החברה הן לא מהמשקה אלא מהמותג, שנעשה בו שימוש בתחום הביגוד ותחומים רבים אחרים.

6. מדובר בהשקעה משתלמת

סימן מסחר רשום הוא נכס שצובר שווי כך שמדובר באחת ההשקעות הטובות ביותר שתוכלו לעשות – השקעה ברישום סימן המסחר תאפשר למוניטין של העסק שלכם להצטבר ולגדול יחד עם העסק על גבי קניין רוחני בר הגנה. סימן מסחר ניתן למכירה כמו כל נכס אחר, וככל שהמוניטין של העסק גדל כך עולה השווי של סימן המסחר.

7. הגשת בקשות לסימן מסחר בכל העולם

סימן מסחר רשום פותח את הדלת להגשת בקשה בינלאומית לרישום סימן המסחר, שכן כל סימן מסחר שנרשם אצל רשם סימני המסחר בישראל מאפשר הגשת בקשה לחו"ל בהליך מזורז. כך, המוניטין של העסק שלכם יהיה מוגן בכל מקום על הגלובוס שבו הוא פועל.

סיכום

חשיבותם של סימני מסחר בעולם העסקי המודרני מקנה לבעלי עסקים עם סימן מסחר רשום יתרון עצום על פני המתחרים שלהם. מדובר הן באמצעי הגנה על העסק (על ידי הגשת בקשת צו מניעה) והן באמצעי התקפה המאפשר להנות מהפרתם של אחרים (דרישת פיצויים). כמו כן, מדובר בהשקעה פאסיבית הצוברת שווי הולך וגדל עם צמיחתו של העסק.

הטעות הגדולה ביותר שתוכלו לעשות היא לפעול בחוכמה שבדיעבד – רק כאשר אתם מוצאים הפרה של אחר, או שאחר טוען שאתם מפרים סימן מסחר שלו, מה שעלול להסתיים בהליך של עשרות ואף מאות אלפי שקלים שהיה ניתן למנוע ברישום פשוט. פעל עוד היום לרישום סימן המסחר שלך. משדרנו מתמחה ברישום סימני מסחר בארץ ובעולם. אנו עומדים כאן לשירותכם בכל שאלה ובקשה בנושא. צרו קשר בטלפון 03-3301700 או לחצו כאן להשארת פרטים ונחזור אליכם בהקדם. 

הדרכה משפטית נכונה תניע את העסק שלך קדימה

בתחום המשפט, בחירת עורך הדין שלך יכולה להשפיע באופן משמעותי על ענייניך הכלכליים, העסקיים והאישיים. אנחנו מבינים זאת היטב, ולכן אנחנו כאן כדי להקל על הבחירה הזו. עם המומחיות המשפטית המגוונת שלנו, אנו מטפלים בעניינים משפטיים עסקיים ואישיים כאחד, במסירות מרבית ותשומת לב רבה לפרטים הקטנים. כאן, אתה הרבה יותר ממספר תיק - אתה לקוח מוערך עם צרכים משתנים ומטרות ייחודיות. אם אתה מוכן לשותף משפטי שייתן עדיפות לאינטרסים שלך וישאף להצלחתך המשפטית, צור איתנו קשר עוד היום ונתחיל את המסע שלנו יחד.

תחומי התמחות קשורים

מאמרים נוספים בתחום

פרטים ליצירת קשר

כתובת

מגדלי הארבעה, מגדל צפוני,
הארבעה 28, תל אביב-יפו

טלפון

דילוג לתוכן