תנאי שימוש - elyashivlaw.co.il | משרד עורך דין אור אלישיב

תנאי שימוש

תאריך פרסום: 26/09/2023

כללי:

ברוכים הבאים לאתר משרד עורך דין אור אלישיב (להלן: "האתר"). האתר מופעל על ידי עורך דין אור אלישיב (להלן: "הנהלת האתר", "אנו" וכיו"ב).

מטרתם של תנאי שימוש אלה (להלן: "תנאי השימוש") הוא להסדיר את השימוש ותנאי השימוש שלך, גולש באתר (להלן: "אתה", "המשתמש", "לך", "שלך", וכיו"ב), באתר. בבקשה קרא בעיון את תנאי השימוש לפני ביצוע שימוש באתר, מכיוון שהכניסה לאתר והשימוש בו מהווים הסכמה על ידך לתנאי שימוש אלו.

הנהלת האתר מייחסת חשיבות רבה לתנאי השימוש. תנאי השימוש מהווים הסכם בין הנהלת האתר לבינך ובין הנהלת האתר לבין המשתמשים, ומצפה ממך ומכל המשתמשים באתר לנהוג בהתאם לתנאי השימוש. בכל מקרה של הפרת תנאי השימוש, הנהלת האתר שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים או בכל צעד לה היא זכאית על פי דין, כנגד המפר ו/או מי מטעמו. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אתה נדרש להימנע משימוש באתר ובתכניו וכן להימנע משימוש במוצרים ובשירותים המוצגים באתר בין אלו המוצגים למכירה ובין אלו המוצגים בחינם לרווחת המשתמשים.

 

השימוש באתר זה על כל התכנים והשירותים המוצגים ו/או המוצעים בו, כמו גם הורדה של קבצים, מדיה והתכנים השונים המוצעים לקהל המשתמשים באתר, עשויים להשתנות מעת לעת.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים, וכל שינוי או עדכון יהא תקף באופן מיידי עם עם פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. תנאי השימוש אשר יחולו על משתמש יהיו תנאי השימוש אשר היו מפורסמים באתר בעת המאוחר מבין (1) ביקורו האחרון של המשתמש באתר או (2) בעת התקשרותו האחרונה עם הנהלת האתר בקשר למוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר. עליך לבדוק את תנאי השימוש באופן תדיר כדי להתעדכן בשינויים. במקרה שבו ביצעת שימוש באתר לאחר פרסום השינויים, הרי שתהא כפוף ומחוייב לתנאי השימוש יחד עם השינויים שבוצעו בהם.

אחריות מקצועית:

ראשית יצויין כי האתר מספק מידע בלבד. אין באף אחד מתכני האתר, ו/או הכתוב באתר, משום מתן יעוץ כזה או אחר ובפרט אין בהם משום מתן יעוץ משפטי כזה או אחר ובוודאי אינו מהווה תחליף ליעוץ מכל סוג שהוא ובפרט אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי. כל המסתמך על הכתוב באתר ו/או על כל תוכן המופק ממנו עושה זאת על אחריותו המלאה.

הכתוב והמוצג באתר אינו מתיימר למצות את מכלול המקרים והנסיבות. ההיפך הוא הנכון, בכתיבת תוכן האתר הונחו הנחות רבות אשר נכונות לקבוצת מקרים כלליים בלבד, ועל כן בכל מקום שבו נדרש מענה של עורך דין פרטני אנו מפצירים בך לפנות/להעזר בשירותיו של עורך דין.

כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהנהלת האתר אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר (להלן: "המידע") לרבות המידע ו/או השירות ו/או המוצרים. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע, וכל המסתמך או לוקח החלטות על בסיס המידע עושה זאת על דעתו ואחריותו המלאה. יודגש שוב כי אין הנהלת האתר ו/או האתר מתיימרים להיות גורם טיפולי או מקצועי מנחה. מומלץ בעת הצורך לפנות לגורמי מקצוע מוכשרים. מלוא האחריות הבלעדית בשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או במידע מוטלת על המשתמש והוא מצהיר כי הוא מודע לכל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש כאמור וכי עשה את כל הבדיקות הנדרשות מצידו טרם שימוש כאמור, טרם הסתמכות כלשהי על המידע וטרם ביצוע פעולה כלשהי לרבות פעולה הקשורה ישירות בחייו של המשתמש. לא תהיה אף טענה כלפי הנהלת האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.

 

כשירות לשימוש:

מי שרשאי להשתמש באתר חייב לענות על כל תנאי הכשירות הבאים:

  • אזרח ישראלי בעל תעודת זהות ישראלית בתוקף המתגורר בישראל ובעל כתובת מגורים עדכנית בישראל -או- תאגיד משפטי פעיל שהתאגד בישראל;
  • בן 18 שנים לפחות, כשיר משפטית על פי דין ושלא מונה לו אפוטרופוס;
  • בעל כתובת אימייל פעילה;
  • בעל כתובת פיזית עדכנית בישראל לקבלת הודעות.

בשימושך באתר אתה מצהיר כי אתה עונה על כל ההגדרות המנויות לעיל. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות ולא תהיה מחוייבת כלפי אף אדם או גוף אשר אינו עונה על אחת או יותר מההגדרות לעיל.

השימוש המותר באתר ו/או בתכניו הוא פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי באתר ו/או בתכניו הינו אסור.

השימוש שלך באתר יעשה רק למטרות חוקיות ובהתאם ובכפוף לכל דין. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, ואתה משחרר בזה את הנהלת האתר מכל אחריות באשר לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם דרישה זו.

 

אתרים מקושרים אחרים

על ידי מתן קישורים לאתרים אחרים, הנהלת האתר אינה מתחייבת או ערבה למידע או המוצרים, או מאשרת את המידע או המוצרים, הקיימים באתרים אלה. בנוסף, קישור לאתר אינו מצביע על קשר כלשהו לאתר המקושר או תמיכה בו.

הנהלת האתר אינה פועלת או שולטת באתרים חיצוניים כלשהם, ואין לה כל אחריות למידע, למוצרים ו/או לשירותים הנמצאים באתרים חיצוניים כלשהם. אין בקישורים אלה כדי לאשר את הדיוק או המהימנות של מידע, מוצרים ו/או שירותים כלשהם הניתנים באתרים חיצוניים כלשהם או באמצעותם, לרבות אך לא רק, מצג מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, כמו לדוגמה מצג לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. אתה לוקח על אחריותך הבלעדית ונוטל על עצמך את מלוא הסיכון הכרוך בשימוש שלך באתרים חיצוניים כלשהם.

אתר מסחרי הכולל שיווק שותפים

אתה מודע לכך שהנהלת האתר אכן מייצרת הכנסות מהאתר. נא הנח את הדברים הבאים בעת קריאת תוכן כלשהו, ​​שימוש בכלים שלנו או אינטראקציה אחרת עם מידע כלשהו המוצג באתר:  (1) הנהלת האתר עושה שימוש ב"קישורי שותפים" המפנים מבקרים לאתרי צד שלישי. הנהלת האתר מפוצה על פי הפניה אם המבקר מבצע בהצלחה פעולה שצוינה מראש (לדוגמה, פותח חשבון חדש); (2) כל קישור לאתר של צד שלישי עשוי להיות קישור של שותפים אשר עשוי להכיל או לא יכול להכיל קובץ עוגיה "cookie" המצורף אליו (קרא עוד על קובצי העוגיות לעיל); (3) על כל המבקרים להניח כי כל המוצרים (לדוגמה, ספרים, תוכנה, עלוני מידע, אלקטרוניקה) או שירותים (לדוגמה מנויים בחינם או בתשלום) המוזכרים באתר או באתרי הצד השלישי התקבלו ללא עלות (אלא אם כן צוין אחרת) לפני הזכרתם. להנהלת האתר הסכמי שיווק עם "שותפים" רבים ושונים (כלומר מתווכים מקוונים, אתרים, שירותים פיננסיים, הוצאות ספרים). כל השותפים מתגמלים את הנהלת האתר עבור קידום המדיה ו/או המוצרים ו/או השירותים שלהם. שיתוף הפעולה בין הנהלת האתר לשותפיה כאמור עשוי להיות על בסיס עלות לפעולה (CPA), עלות לאלף צפיות (CPM) או על פי צורה אחרת שמוסכמת על ידי שני הצדדים. אין לראות בקיומם של הסכמי שיווק אלה כאישור או המלצה של הנהלת האתר על השותפים ו/או כל אחת מהחברות המסונפות להם. השימוש באתר זה ובשירותיו ו/או במוצריו הוא החלטה אישית שלך ושל כל גורם הבוחר בשירות ו/או מוצר זה.

קניין רוחני

האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה, על כל צורותיהם, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם להנהלת האתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של הנהלת האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת הנהלת האתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד את המוצג באתר, לרבות אך לא רק, פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר ללא קבלת אישור כתוב מראש.

אחריות:

הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש ו/או השימוש השגוי באתר ו/או במוצר ו/או שירות ו/או הסתמכות על המידע ו/או תוכן המוצג ו/או המופק באמצעות האתר, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על המשתמש חלה האחריות המלאה והוא נושא בסיכון והחבות המלאים בעבור כל אובדן, נזק או חבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש באתר ו/או במוצר ו/או שירות, ובכל מקרה לא תהא חייבת הנהלת האתר בסכום העולה על הסכום ששולם, אם שולם, ע"י המשתמש להנהלת האתר ב-12 החודשים שקדמו ליום שבו נודע להנהלת האתר לראשונה על העלאת הטענה כלפיה.

במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, תהיה הנהלת האתר זכאית לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך וככל שהחוק מתיר זאת. הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה של תנאי השימוש על ידך. כמו כן,  הנך  מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל טענה לנזק, תביעה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתוכן שהועלה על ידיך לאתר והודעות שנשלחו על ידך במסגרת השימוש באתר.

סמכות שיפוט:

בכל מקרה של חילוקי דעות בין הנהלת האתר לבינך, הצדדים יעשו כל מאמץ על מנת להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם בדרכי נועם ומבלי לערב ערכאות משפטיות. אם על אף השקעת מאמצים אלו ע"י הצדדים לא יעלה בידם כדי להסדיר את חילוקי הדעות ביניהם, יפנו הצדדים לבורר אשר יהיה בעל ניסיון בתחום הסחר האינטרנטי ואשר ימונה בהסכמה הדדית ביניהם. אם לא יגיע הצדדים לידי הסכמה ביניהם ימונה בורר כאמור ע"י לשכת עורכי הדין. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר ינמק את פסק דינו ולא תנתן עליו רשות ערעור. פסקה זו תשב כהסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין על פי חוק הבוררות, תשכ"ח-1968. בכל מקרה שמכל סיבה שהיא יהיו מנועים הצדדים מלנהל את הסכסוך באמצעות בורר כאמור, יהיה בית המשפט בתל אביב-יפו, בית המשפט המוסמך הבלעדי לדון בסכסוך.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

המחאה

המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר ו/או לסחור בהם בכל דרך. הנהלת האתר רשאית להמחות הסכם זה לאחר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך.

פרשנות:

תנאי השימוש מאגדים בתוכם את מכלול ההסכמות בין הצדדים. לא יהא תוקף לכל הסכמה אחרת בין הצדדים בין שנערכה בכתב ובין שבעל פה, אלא אם הוצגה למשתמש טרם הרכישה כחלק מתנאי הרכישה, או שנאמר בה במפורש ובכתב שהיא תקפה על אף הוראות תנאי השימוש.

הכותרות הניתנות לסעיפים נוספו לשם הנוחות בלבד ואין להקיש מהן על פרשנות תנאי השימוש. בכל מקום תחת תנאי השימוש בהם נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה ולהיפך. בכל מקום תחת תנאי השימוש בהם נעשה שימוש בלשון יחיד או בלשון רבים, וטבעם של הדברים הם כי השימוש יהא מתאים גם ללשון שלא נעשה בה שימוש (יחיד או רבים) תהא הכוונה גם ללשון שלא נעשה בה שימוש.

ויתורה של הנהלת האתר על אכיפת אילו מסעיפי תנאי השימוש, ו/או פשרה שהגיע אליה עם משתמש ו/או שיהוי בהעלאת טענה, לא תתפרש כויתור על אילו מזכויותיה לסעדים העולים מהפרה של המשתמש את הוראות תנאי השימוש.

בשימושך באתר אתה מסכים באופן בלתי חוזר לתנאי השימוש במלואם וללא תנאי או סייג.

 

 

 

דילוג לתוכן